Zapowiedź konferencji „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce”

W dniach 25 – 26 lutego 2016 r. w siedzibie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pt. „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej
w Polsce”. Organizatorami tego wydarzenia są Uniwersytet Wrocławski,
Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów
Sądowych FRONTIS. Zaproszeni prelegenci przedstawią problematykę
kary ograniczenia wolności z czterech perspektyw: prawno-naukowej, sędziowskiej,
kuratorskiej i organizacji pozarządowych. Swój udział we wrocławskiej debacie
zapowiedziało już ok. 60 przedstawicieli ośrodków naukowych. W gronie
prelegentów znajdą się m.in. prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, prof. zw. dr hab. Jacek Giezek,
prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UMK dr hab. Jerzy Lachowski,
prof. UJ dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UWr dr hab. Tomasz Kalisz.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie sędziów karnistów,
zawodowych kuratorów sądowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego,
reprezentantów podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności,
przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z wymiarem
sprawiedliwości, reprezentantów organów ścigania, studentów prawa i
pedagogiki resocjalizacyjnej.Zapisz się do newslettera