Wzięliśmy udział w konferencji o pomocy postpenitencjarnej

W dniach 12-13 marca czterech kuratorów zawodowych z naszego stowarzyszenia wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji pt. Socjalny Wymiar Pomocy Postpenitencjarnej. Działania pomocowe wobec recydywistów, która odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Tematyka konferencji jest nam szczególnie bliska, także ze względu na prowadzenie portalu pomocy postpenitencjarnej codalej.info. Oprócz wysłuchania wystąpień prelegentów z Polski, Słowacji i Rosji mieliśmy okazję odbyć wizytę studyjną w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich. Przeprowadziliśmy też bardzo interesujące rozmowy kuluarowe, które powinny wkrótce zaowocować konkretnymi działaniami.Zapisz się do newslettera