Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia

Zapraszamy wszystkich członków naszego Stowarzyszenia na walne zgromadzenie, które odbędzie się 25 lutego 2020r. (wtorek), g. 16.00, pod adresem: Wrocław, ul. Szybka 6-10, p. 404, IVp. W programie m.in. głosowania nad przyjęciem sprawozdań merytorycznego i finansowego za rok 2019, podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków, omówienie realizowanych projektów, rozmowa o planowanych inicjatywach związanych z dziesiątą rocznicą istnienia stowarzyszenia Frontis.Zapisz się do newslettera