Ukazała się ważna publikacja na temat kuratorskiej służby sądowej

Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się publikacja „Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy” pod redakcją prof. Marka Konopczyńskiego, Krzysztofa Stasiaka i Łukasza Kwadransa. Pozycja ta została wydana pod patronatem Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, Krajowej Rady Kuratorów i Pedagogium WSNS. Zawiera ona w dużej mierze materiały prezentowane na II Kongresie Kuratorskim, który odbył się w 95 rocznicę powstania kurateli sądowej w dniach 25 – 26 września 2014r. w Warszawie.

Proponowana książka stanowi jedną z nielicznych publikacji na rynku polskim, które odnoszą się do zagadnień kurateli sądowej. Trudno zatem czytelnikowi nie mieć niedosytu związanego z mało eksplorowanymi poznawczo zagadnieniami dotyczącymi kurateli sądowej czy też wzajemnego oddziaływania na siebie kuratorów i ich podopiecznych. Truizmem już się staje stwierdzenie, że w tej dziedzinie potrzebujemy kolejnych publikacji, które z jednej strony rzetelnie i profesjonalnie opisywałyby aktualny stan kurateli sądowej, a z drugiej zaś koncentrowały się na stojących przed nią wyzwaniach i ograniczeniach. Szczególnie więc cieszy fakt, że na rynku księgarskim ukazuje się książka mogąca ułatwić zapoznanie się z tematyką kurateli sądowej, a także proponowanymi obszarami wdrażania pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych czy prawnych rozwiązań mogących przyczynić się do poznania mechanizmów i procesów leżących u podstaw pracy kuratorskiej, jak również towarzyszących jej problemów.Pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że w pracy zbiorowej znajdują się teksty, które uważam za kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej. [Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej]

Więcej na temat publikacji na stronie Wydawnictwa.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród tekstów zawartych w publikacji znalazł się materiał autorstwa sekretarza naszego Stowarzyszenia – dr Honoraty Czajkowskiej, pod tytułem: Uwarunkowania postaw podopiecznych przejawianych wobec rodzinnych kuratorów sądowych.

polska kuratela sądowaZapisz się do newslettera