Ukazała się publikacja Ministerstwa Sprawiedliwości z naszym udziałem

Organizacje pozarządowe w przestrzeni sprawiedliwości. Dobre praktyki i współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie pomocy skazanym i pokrzywdzonym – to tytuł publikacji pod redakcją Marka Solona-Lipińskiego, która ukazała się na początku stycznia w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W połowie października 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w Warszawie konferencję poświęconą tematowi współpracy międzyinstytucjonalnej w przestrzeni sprawiedliwości, w szczególności zaś współpracy pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości (sądy, służba kuratorska, służba więzienna, itd.), a organizacjami pozarządowymi. Wydarzenie to okazało się dużym sukcesem – udało się zgromadzić w jednym miejscu licznych ekspertów i praktyków, a zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniu przerosło oczekiwania organizatorów. Przedmiotowa publikacja stanowi odpowiedź na to zainteresowanie. Zaprezentowano w niej siedem tekstów odzwierciedlających wystąpienia panelistów podczas wspomnianej wyżej konferencji. Pięć z nich skupia swą uwagę na dobrych praktykach w zakresie wsparcia dla osób osadzonych, skazanych na kary ograniczenia wolności, oraz wychodzących z zakładów karnych. Dwa teksty dotyczą poradnictwa prawnego oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Artykuły skupione są nie tylko na kwestii opisu działalności poszczególnych instytucji, które reprezentują autorzy tekstów, ale także na sieci powiązań międzyinstytucjonalnych, które często stanowią klucz do sukcesu danych inicjatyw. Autorami tekstów są zarówno osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, ale też kuratorzy i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Warto zwrócić szczególną uwagę na tę drugą grupę. Przedstawiciele służby kuratorskiej często angażują się z działalność organizacji pozarządowych, ale także tworzą własne organizacje, dzięki którym są w stanie przyczyniać się do lepszej realizacji swojej misji. Podkreślić należy też aktywną rolę instytucji samorządowych, które dzięki otwarciu na dialog i współpracę z organizacjami trzeciego sektora mogą generować synergię, potrzebną do realizacji zadań – także tych związanych z poradnictwem prawnym, pomocą pokrzywdzonym, czy ze wsparciem systemu readaptacji skazanych. Celem opublikowania niniejszej broszury jest zachęcenie odbiorców reprezentujących wspomniane wyżej środowiska do multiplikacji opisanych tu dobrych praktyk.

Publikacja jest do pobrania tutaj.Zapisz się do newslettera