Trwa II edycja Otwartej Akademii Kuratora Społecznego

Trwają zajęcia w ramach II edycji Otwartej Akademii Kuratora Społecznego. Projekt ten prowadzimy we współpracy z biurem Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Fundacją Dom Pokoju. W comiesięcznych zajęciach bierze udział 20 kuratorów społecznych z wrocławskich i pozawrocławskich sądów rejonowych. Do ubiegłorocznego programu dodaliśmy jeden termin (będzie 9 spotkań zamiast 8), uzupełniliśmy też ekipę prelegentów. Wkrótce odbędą się wizyty studyjne. Uczestnicy Akademii – po spełnieniu kryterium frekwencyjnego, za zakończenie projektu otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia.Zapisz się do newslettera