OAKS – OTWARTA AKADEMIA KURATORA SPOŁECZNEGO

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż po kilkunastu miesiącach od powstania pomysłu w końcu wypracowaliśmy formułę funkcjonowania Otwartej Akademii Kuratora Społecznego. To projekt, w którym chcemy zwrócić naszą uwagę na kuratorów społecznych. Od samego początku funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, kuratorzy społeczni pełnili w niej bardzo ważną rolę. Były lata, gdy nie było kuratorów zawodowych i to kuratorom społecznym zawdzięczaliśmy ciągłość historyczną kurateli sądowej. Choć poziom uzawodowienia kurateli sądowej w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie rośnie, nadal kuratorzy społeczni stanowią istotne wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie w okręgu wrocławskim zadania na rzecz sądów wykonuje 680 kuratorów społecznych. W ramach Akademii będziemy szkolić kuratorów społecznych, wzmacniać ich tożsamość i podkreślać rolę w funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zajęcia będą miały charakter wykładowy i warsztatowy. Będziemy odnosić się do casusów i doświadczeń uczestników Akademii. 

ばいあぐら ジェネリック 購入方法 シアリス 購入 ネット

Z dniem 31 października 2016r. zakończyliśmy rekrutację uczestników I. edycji Otwartej Akademii Kuratora Społecznego. Cieszymy się, że pomysł Akademii spotkał się z tak dużym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń niemal trzykrotnie przekroczyła liczbę miejsc. O kwalifikacji decydowały dwa kryteria – kolejność zgłoszeń i reprezentatywność. Zależało nam na tym, by uczestnicy szkolenia wywodzili się z jak największej liczby zespołów kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego.

Start OAKS: 25.11.2016r., godz. 17.00,

Miejsce spotkań: Infopunkt Łokietka 5, Wrocław Nadodrze;

Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu; łącznie przewidzianych jest 8 spotkań;

Czas trwania jednego spotkania: w godz. 17.00-20.00 (w tym 2 przerwy);

Absolwenci I. edycji OAKS. Gratulujemy!

Aktualizacja: W październiku 2017r. uruchomiliśmy II. edycję Otwartej Akademii Kuratora Społecznego. Program szkolenia został rozszerzony o jeden moduł (łącznie 9 zjazdów). W Akademii uczestniczy 20 kuratorów społecznych z sądów rejonowych wrocławskich i pozawrocławskich.


#

Zapisz się do newslettera