Portal Pomocy Postpenitencjarnej CO DALEJ?

Ten projekt to przykład na to, że życie czasami daje nam więcej, niż oczekujmy. Szykowaliśmy się do wydania poradnika dla osoļ opuszczających jednostki penitencjarne. Miało to być w wersji papierowej. Ale długo nie mogliśmy znaleźć finansowania. Troszkę też brakowało czasu. Projekt trafił do szuflady. Aż w 2015 r. spotkaliśmy na jednej z konferencji Krzysztofa Jasińskiego – zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Rozmawialiśmy nieco o roli kuratorów sądowych w przygotowaniu osadzonych do opuszczenia zakładów karnych. Okazało się, że wiele nas łączy. Krzysztof podzielił się z nami swoim marzeniem o stworzeniu ogólnopolskiej mapy pomocy postpenitencjarnej. Słusznie dostrzegł, że znakiem czasów jest coraz większa mobilność ludzi. Zwalniani z jednostek penitencjarnych często chcą lub muszą zmienić środowisko, wyjechać za pracą do większego ośrodka, odseparować się od zagrożeń i pokus tkwiących w ich macierzystym otoczeniu. Zmiany pokoleniowe i techniczne skutkują też tym, że coraz większa liczba osób trafiających do zakładów karnych ma doświadczenia z korzystaniem z internetu. Wiedzieliśmy też o tym, że także profesjonalistom pracującym w obszarze readaptacji społecznej brakuje takiego narzędzia, jak mapa pomocy postpenitencjarnej. Po kilku rozmowach podjęliśmy decyzję o stworzeniu portalu „Co dalej?” i wypracowaliśmy koncepcję jego funkcjonowania. W dniu 18 listopada 2016 r. na konferencji w Krynicy Zdroju zaprezentowaliśmy portal w wersji beta i zaprosiliśmy do współtworzenia zawartej w nim bazy danych przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej, służby więziennej i organizacji pozarządowych. Otrzymaliśmy dużo wsparcia i pozytywnych komentarzy. Cieszymy się, że portal jest narzędziem opracowanym przez kuratorów sądowych. Nasze stowarzyszenie prowadzi go ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza. Zapraszamy do korzystania z portalu: www.codalej.info.

 


#

Zapisz się do newslettera