Konferencja: Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce

W dniach 25-26 lutego 2016 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona w całości zagadnieniu kary ograniczenia wolności. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki – m.in. prof. zw. dr hab. Stefan Lelental, prof. zw. dr hab. Jacek Giezek, prof. zw. dr hab. Piotr Stępniak, prof. nadzw. dr hab. Barbara Stańdo – Kawecka, prof. nadzw. dr hab. Wojciech Zalewski, prof nadzw. dr hab. Grażyna Szczygieł i praktycy – m.in. SSO Robert Pelewicz, dr Michał Szykut, dr Anna Janus -Dębska, Krzysztof Stasiak. Jednym z prelegentów był również wiceprezes DSKS Frontis – Grzegorz Miśta, który prezentował wrocławski kaskadowy model wykonywania kary ograniczenia wolności. Konferencja zgodnie ze swoimi założeniami stanowiła także forum dobrych praktyk. Pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji było Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS. Współorganizatorami byli Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in. sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, samorządowcy, reprezentacji trzeciego sektora, przedstawicie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności, przedstawiciele służby więziennej. Wydarzenie odbyło się w mogącej pomieścić ponad 500 osób sali 1D im. Unii Europejskiej. Liczba zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Chętnych do udziału w konferencji było ponad 600 osób. W powszechnej opinii uczestników wydarzenie stało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

Link do strony konferencji: www.konferencja.wroclaw.pl


Zapisz się do newslettera