Portal informacyjny: KURATOR.INFO

Idąc naprzeciw wyzwaniom kurateli sądowej oraz mając na względzie znaczenie mobilizacji zasobów i korzystania z własnych doświadczeń, wykorzystujemy współczesne metody komunikacji i promocji. W tym celu stworzyliśmy portal kurator.info, skupiający informacje dotyczące wydarzeń związanych pośrednio lub bezpośrednio z kuratelą sądową. Zaprojektowaliśmy przestrzeń, w której można znaleźć informacje zarówno ze stowarzyszeń kuratorskich i Krajowej Rady Kuratorów, ale też poczytać o oddolnych inicjatywach, często pojedynczego zaangażowanego kuratora. Jest to swoiste forum dobrych praktyk. Chcemy w ten sposób budować świadomość potencjału kurateli sądowej. Realizacja tego projektu w sposób konstruktywny przyczyni się do zmiany wizerunku kurateli sądowej w społeczeństwie poprzez wskazanie merytoryki pracy kuratorów jak i zaangażowania na rzecz pozytywnej modyfikacji środowiska lokalnego. Ponadto prezentacja oraz rozpowszechnianie tzw. dobrych praktyk i implementowanie ich na nowe obszary (rejony), może mieć również wymiar poprawy jakości funkcjonowania poszczególnych środowisk.

KuratorInfo


Zapisz się do newslettera