Projekt: eVo+ Nastaw się na więcej!

Kolejnym istotnym z punktu widzenia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości naszym przedsięwzięciem jest – będący we wstępnej fazie realizacji – projekt o poruszającej wyobraźnię nazwie: eVo+. Nastaw się na więcej! – projekt, który w znacznej mierze odpowiada na potrzeby stworzenia narzędzi pracy dla kuratorów sądowych, szczególnie wykonujących obowiązki w pionie rodzinnym. Kiedy w naszych głowach zrodziła się idea projektu, natrafiliśmy na artykuł Arkadiusza Milika, którego przytoczony poniżej fragment dokładnie oddaje to, co chcemy by przytrafiło się naszym podopiecznym: Mój tata odszedł od nas, gdy miałem sześć lat. W jego rolę wcielił się Sławek Mogilan. To trener i osoba, której mnóstwo zawdzięczam. Co tam – ja mu wszystko zawdzięczam. (…) Dawno temu (…) zobaczył, jak gram w piłkę, i uwierzył, że będą ze mnie ludzie. Dzięki niemu jestem zupełnie innym człowiekiem. W wieku sześciu lat byłem pyskaty, przeklinałem, paliłem papierosy, a nawet kradłem drobne rzeczy ze sklepów, jakieś kasety, batoniki (…) To była patologia. Na szczęście pojawił się Moki i mnie uratował. Zakochałem się w piłce nożnej. Projekt eVo+ Nastaw się na więcej! wpisuje się w koncepcję profilaktyki podejmowanych przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych, mogących sukcesywnie utrwalać wśród młodzieży społecznie nieakceptowany styl funkcjonowania. Nowatorska formuła projektu pozwoli kreować wśród młodzieży „kult” sportu, kształtować cierpliwość, pokorę, wszczepić ducha rywalizacji oraz efektywnie zagospodarować czas wolny. Innowacyjność projektu wiąże się z pionierskim zastosowaniem w obszarze profilaktyki niedostosowania społecznego grywalizacji jako instrumentu motywacyjnego i integracyjnego. Projekt eVo+. Nastaw się na więcej! oparty jest na metodzie streetworkingu oraz teorii twórczej resocjalizacji. Przyjmie formę ośrodków zakorzenionych w środowisku lokalnym w dzielnicach Wrocławia. Jako ośrodek/centrum rozumiemy bardziej sieć lokalną niż obiekt. Ośrodki, zgodnie z założeniem, nie mają mieć stałej siedziby, mogą korzystać na potrzeby realizacji swoich celów z pomieszczeń użyczanych przez rady osiedli, organizacje pozarządowe, szkoły, etc. To nieograniczone lokalowo i merytorycznie ujęcie, pozwoli na zapewnienie uczestnikom szerokiej oferty zajęć sportowych na obiektach istniejących już w dzielnicy. Celem omawianego projektu jest powołanie do istnienia lokalnych ośrodków rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskiem wykluczenia społecznego. Będzie on realizowany poprzez: zajęcia sportowe realizowane w środowisku lokalnym, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, kształtowanie umiejętności konstruktywnej rywalizacji poprzez alternatywne formy współzawodnictwa (wykorzystanie mechaniki gry komputerowej skorelowanej z treningami i wydarzeniami mającymi miejsce w świecie rzeczywistym), pełne skoordynowanie powyższych elementów w ramach indywidualnej pracy streetworkera. Ponadto projekt ma na celu dążenie do zmiany grupy odniesienia uczestników projektu na konstruktywną, odstąpienie od tradycyjnego gromadzenia dzieci z deficytami w jednym obiekcie i stworzenie możliwości nawiązania relacji pomiędzy rówieśnikami z różnych środowisk. Zarówno projekt eVo+. Nastaw się na więcej! jak i Włączamy kulturę zostały uznane za dobre praktyki Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

 

Patronat nad projektem objął Minister Sprawiedliwości Borys Budka.


Zapisz się do newslettera