Projekt: WŁĄCZAMY KULTURĘ

Obecnie najbardziej rozbudowanym i najprężniej realizowanym przez nas przedsięwzięciem jest projekt Włączamy kulturę, który tworzymy przy wsparciu strategicznym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (ESK). Autorami projektu są członkowie Stowarzyszenia – Elżbieta Rosowska i Grzegorz Miśta oraz Jarosław Fret – dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Projekt jest adresowany do osób podlegających oddziaływaniom kuratorów sądowych okręgu wrocławskiego. Jest narzędziem umożliwiającym skuteczniejszą realizację zadań wobec kilku tysięcy rodzin, z którymi pracujemy zawodowo na co dzień. Dotychczasowi uczestnicy projektu potwierdzają, że dzięki udziałowi w projekcie dochodzi do wzmacniania więzi rodzinnych, modyfikowania sposobu spędzania czasu wolnego i otoczenia w ogóle. Projekt do chwili obecnej zaangażował czynnie ok. 50 kuratorów zawodowych i społecznych okręgu wrocławskiego, którzy „włączając w kulturę” swoich podopiecznych wykorzystali na ten cel już ponad 1000 biletów udostępnionych przez ESK. Podopieczni uczestniczyli już łącznie w ok. 100 wydarzeniach kulturalnych.

W ramach projektu uczestniczymy także w tzw. Ministerium kultury. Są to spotkania specjalistów różnych wrocławskich instytucji i organizacji, podczas których wspólnie – dokonując jednocześnie integracji środowisk zawodowych – wypracowujemy schematy dalszej pracy, prezentujemy nowe pomysły i opracowujemy strategie ich wdrażania. Jednym z owoców Ministerium kultury jest współpraca naszego Stowarzyszenia z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, z którą realizujemy pomysł włączania skazanych i ukaranych na karę ograniczenia wolności w pomoc niepełnosprawnym. Jak? Sprawcy drobnych przestępstw i wykroczeń zamiast odbywać karę izolacyjną dostaną możliwość odkupienia swoich win poprzez  pomoc osobom niepełnosprawnym w dotarciu do obiektów kulturalnych. Stworzy to dla nich swoistą możliwość „spłaty długu” społeczeństwu za dokonane krzywdy, przy okazji również uwypukli się wychowawczy walor kary. Dodatkowym czynnikiem mogącym „łagodzić obyczaje” skazanych jest z pewnością ich partycypacja (niejako przy okazji) w wydarzeniach kulturalnych.

Patronatu nad projektem udzielił w 2015 r. ówczesny Minister Sprawiedliwości – Borys Budka.

Projekt znaku graficznego projektu przygotowali dla nas nieodpłatnie studenci kierunku grafika Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, zrzeszeni w grupie Kapibrand pod kierownictwem Oli Nawrockiej. Dziękujemy!


Zapisz się do newslettera