Projekt: Okno na świat

Projekt Okno na świat jest działaniem z obszaru profilaktyki niedostosowania dzieci i młodzieży realizowanym przez nasze Stowarzyszenie we współpracy z Placówką Straży Granicznej Wrocław-Strachowice. Partnerami projektu są samorządy lokalne i instytucje lokalnego systemu wsparcia. W ramach projektu dzieci z rodzin objętych oddziaływaniem kuratorów sądowych mają możliwość odbycia wizyty we Wrocławskim Porcie Lotniczym im. Mikołaja Kopernika. Pracownicy Straży Granicznej przygotowują dla nich specjalny program, w trakcie którego dzieci mogą poznać działanie specjalistycznych służb, psów do wyszukiwania narkotyków, mogą też zobaczyć statki powietrzne  z perspektywy płyty lotniska. Wizytę na lotnisku poprzedzają spotkania przygotowująco-integracyjne, w trakcie których uczestnicy projektu poznają „od kuchni” m.in. komendy powiatowe policji i sądy, ale też biorą udział w takich wydarzeniach, jak mecze piłki nożnej, lekcje jazdy konnej i wiele innych. Głównym celem projektu jest zapoznawanie dzieci z tematyką prawa, granic, państwa, funkcjonariuszy publicznych, służb państwowych. Projekt jest narzędziem pracy kuratorów sądowych. Pozwala wzmocnić pozycję kuratora w środowisku jego podopiecznych. Stwarza alternatywną, pozaformalną perspektywę kontaktu, dzięki której wzrasta efektywność oddziaływań. Docelowo przewidywane jest objęcie projektem grupy ok. 200 dzieci z obszaru właściwości wszystkich sądów rejonowych okręgu wrocławskiego. Kuratorzy sądowi angażują się w projekt na zasadach non-profit. Zajęcia dla dzieci odbywają się po godzinach pracy kuratorów (godziny popołudniowe, weekendy). Dzieci są ubezpieczone. Reprezentanci prawni dzieci wyrażają zgodę na użycie ich danych i wizerunków, jednak projekt jest prowadzony w sposób minimalizujący stygmatyzację jego uczestników. Po projekcie część dzieci zachęcana jest do udziału w ustrukturyzowanych zajęciach kulturalnych lub sportowych. Kuratorzy pomagają dzieciom dołączyć do lokalnych drużyn sportowych lub kółek plastycznych, muzycznych, etc, w celu zapewnienia dzieciom konstruktywnego sposoby spędzania czasu wolnego, zmiany grupy odniesienia, stworzenia perspektywy rozwoju talentów, budowania autorytetów.

Autorką logotypu projektu jest pani Barbara Maliszewska. Dziękujemy.


Zapisz się do newslettera