Polsko-amerykańskie szkolenie z treningu zastępowania agresji

Pracujemy intensywnie razem z naszymi przyjaciółmi z TODO Concept  nad szkoleniem z programów WSART i Peace4Kids. Są to uznane na całym świecie programy poznawczo-behawioralne będące narzędziami w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi wysokiego ryzyka  zagrożonymi recydywą.

Program WSART (Washington State Agression Replacement Training) wzbogacony o program PEACE4KIDS jest od wielu lat rekomendowany do pracy z osobami objętymi działaniami sądowymi i kuratorskimi i jest oceniany jako jeden z najbardziej skutecznych programów w zakresie generowania pozytywnych zmian w życiu i zachowaniu osób, objętych dozorem (wszystkie czynniki wsparcia, ryzyka oraz poziomy oddziaływania programów, zostały opisane w dokumencie Model PEACE WSART).

Programy mogą być realizowane zarówno w pracy indywidualnej, rodzinnej, jak i grupowej i powinny być wdrażane przez przeszkolonych Trenerów WSART/ PEACE4KIDS.

Organizujemy jedyne w Polsce pełne Certyfikowane Szkolenie Trenerskie, prowadzone przez Master Trenerki ze Stanów Zjednoczonych, które w swojej pracy kuratorskiej wdrażają komponenty programu do instytucji systemu sądownictwa Stanu Waszyngton od ponad 20 lat. Shannon Burns i Kelli Parcher to jedyne obok dr Sary Salmon (autorki programów) specjalistki, certyfikujące trenerów, wdrażające programy w instytucjach i weryfikujące jakość całościowej realizacji programów w zespołach.

Shannon Burns jest specjalistką z ponad 20-letnim stażem pracy w zakresie opieki instytucjonalnej dla młodzieży. Jest jedną z prekursorek i twórczyń Treningu Zastępowania Agresji Stanu Waszyngton, który został uznany za jeden z najskuteczniejszych programów redukujących recydywę w grupach młodzieży średniego i wysokiego ryzyka. Razem z Kelli Parcher jest trenerem trenerów WSART. Jest też odpowiedzialna za monitorowanie jakości realizacji programu. Shannon jest Master Trenerem programu „We Teach PEACE” (autorstwa dr Sary Salmon), który jest rozszerzoną i adaptowaną wersją Programu Rozwoju Społecznego dr Goldsteina i obejmuje pracę nad wzmocnieniem roli rodzica i relacji rodzic – dziecko, trening empatii, kontrolę złości, edukację opartą na charakterze i inne komponenty rozwoju społecznego.

Kelli Parcher jest osobą z 20 letnim doświadczeniem w zakresie pracy w placówkach dla dorosłych i nieletnich typu zamkniętego jest aktualnie jedną z głównych osób tworzących Program Zastępowania Agresji Stanu Waszyngton. Należy do stanowych Stowarzyszeń ds. aresztowań i recydywy, tworzących wytyczne prawne w zakresie odbywania kar nieletnich. Kelli jest Master Trenerem Programu “We Teach PEACE”, będącego poszerzoną wersją Programu Rozwoju Społecznego (m.in. o programy wzmacniania rodziców, pracę z charakterem, zarządzanie złością) i Wiceprezesem PREPSEC International. Aktualnie współprowadzi ośrodek dla młodzieży zagrożonej recydywą w Waszyngtonie i jest głównym trenerem Kuratorów i opiekunów społecznych w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych w Stanie Waszyngton.

Szkolenie dla 35 zakwalifikowanych kuratorów sądowych okręgu wrocławskiego odbędzie się na przełomie maja i czerwca br. Poprzedzi je konferencja adresowana do szerokiego grona pedagogów, wychowawców, edukatorów, pracowników socjalnych, pracowników placówek wychowawczych.

Amerykańskie trenerki spędzą we Wrocławiu dodatkowo kilka dni, w trakcie których poznają specyfikę pracy polskich kuratorów sądowych. Być może będzie to wstęp do wizyt studyjnych między kuratorami z Wrocławia i Waszyngtonu.

Jesteśmy podekscytowani i zdeterminowani, by przedmiotowe szkolenie pomogło nam podnieść kompetencje zawodowe i poszerzyło nasze horyzonty resocjalizacyjne.

Model PEACE-WSART1 Model PEACE-WSART2Zapisz się do newslettera