„Odkluczanie” – pomiędzy teatrem a resocjalizacją

Dzięki współpracy DSKS Frontis z Instytutem Grotowskiego, zainicjowanej projektem „Włączamy kulturę” realizowanym z okazji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, zostaliśmy zaproszeni do udziału w niezwykle ciekawie zapowiadającym się wydarzeniu. W panelu dyskusyjnym w dniu 10 kwietnia 2018r. zatytułowanym „Odkluczanie – pomiędzy teatrem a resocjalizacją” udział weźmie dwóch członków naszego stowarzyszenia, a wśród zaproszonych gości znajdą się kuratorzy sądowi z Polski, zaangażowani w działania ze styku resocjalizacji i kultury.

Tak na temat wydarzenia piszą jego organizatorzy:

Czy w przestrzeni pomiędzy teatrem – sztuką niezależną, a teatrem – narzędziem resocjalizacji, możemy wyodrębnić płaszczyznę wspólną? Czy teatr jako „wehikuł społeczny” może służyć poszerzeniu pojęcia resocjalizacji, przenosząc nacisk z readaptacji jednostki na proces włączania przez zbiorowość? Jakie drogi otwiera połączenie sztuki zaangażowanej i resocjalizacji rozumianej jako proces pogłębiania dialogu społecznego?

„Odkluczanie” to innowacyjny projekt teatralny Fundacji Jubilo, realizowany od 2014 roku we współpracy z Instytutem Grotowskiego przez Agnieszkę Bresler, Diega Pileggiego i Simonę Salę na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu. W długofalowym procesie nastawionym na rozwój świadomości artystycznej – w którym więźniowie są nie tylko odbiorcami warsztatów i uczestnikami pokazów, ale przede wszystkim aktywnymi współtwórcami projektu – teatr staje się nie tyle efektem całego procesu, ile aktywnym narzędziem przemiany, umożliwiającym autoekspresję i odbudowę relacji międzyludzkich.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą: Elżbieta Rosowska (kurator specjalista, kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków), Grzegorz Miśta (zastępca kuratora okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS ), Marcin Osmólski (wychowawca ds. kulturalno-oświatowych Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu), Natalia Górska (wychowawca Działu Penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu), dr Sławomir Grzesiak (adiunkt w Zakładzie Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i prezes Koła Terenowego we Wrocławiu Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego), dr Magdalena Hasiuk (adiunkt w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, autorka m.in. książki „Okrutnie dziwnej strony” świata. Wokół teatru więziennego), Magda Podsiadły (dziennikarka, wieloletnia szefowa działu kultury wrocławskiej „Gazety Wyborczej”) oraz Agnieszka Bresler, Diego Pileggi i Simona Sala (prowadzący projekt „Odkluczanie”).

Panelowi towarzyszyć będą pokazy spektaklu Odzwierciedlenie i warsztaty teatralne, prowadzone przez uczestników projektu, dla byłych skazanych oraz osób oczekujących na wykonanie kary pozbawienia wolności.

żródło: www.grotowski-institute.art.plZapisz się do newslettera