Na kawie u Ministra Sprawiedliwości

Wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów RP, jakie miało miejsce w dniu 28.07.2015r. we Wrocławiu i związana z tym obecność Ministra Sprawiedliwości w stolicy Dolnego Śląska, stały się okazją do „spotkania przy kawie” z Borysem Budką. Możliwość osobistej – krótkiej lecz merytorycznie bogatej rozmowy, wykorzystali miejscowi kuratorzy sądowi ze Stowarzyszenia FRONTIS, akcentując tym samym gotowość i potrzebę konstruktywnego dialogu tej grupy zawodowej z organami decyzyjnymi. Minister Sprawiedliwości nie krył zainteresowania poruszanymi przez kuratorów kwestiami z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków i trudności w ich realizacji – w szczególności tychwynikających z ograniczeń ustawodawczych. Borys Budka wykazał się również biegłą znajomością bieżących, newralgicznych zagadnień w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, takich jak obligatoryjność obsługi biurowej zespołów kuratorskich, wynagrodzeń kuratorów czy kwestii bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z wykonywania obowiązków kuratora. Obecni na spotkaniu kuratorzy w sposób szczególny zaakcentowali strategiczną rolę kurateli sądowej w strukturach wymiaru sprawiedliwości, poprzez odniesienie do rzeczywistej działalności kuratorów na przykładzie Dolnego Śląska (współpraca kuratorów ze Stowarzyszeniem Pomocy Ludzie Ludziom w ramach realizacji orzeczeń w zakresie kary ograniczenia wolności, współpraca z Europejską Stolicą Kultury poprzez aktywizację kulturalną podopiecznych etc.), przedstawiając tym samym kuratorów jako swoistego łącznika wymiaru sprawiedliwości ze strukturami społeczeństwa lokalnego. Jednocześnie zaakcentowano profesjonalizm kuratorskiej służby sądowej oraz wysoki poziom zaangażowania w wykonywane zadania, z jednoczesnym uwydatnieniem, iż niektóre podejmowane przez ustawodawcę działania oddalają kuratelę od progresywnego kierunku rozwoju, co może skutkować obniżaniem standardów pracy kuratorskiej.

Żywimy nadzieję, iż wtorkowe rozmowy przy kawie z Ministrem Borysem Budką zaowocują zapowiedzianym na wrzesień spotkaniem członka rządu z szerszym gronem kuratorów sądowych, jak również bliższym pochyleniem się nad kwestiami, które obecnie w sposób istotny destabilizują sprawność i skuteczność kuratorskiej służby sądowej w Polsce.

photo1Zapisz się do newslettera