Inauguracja OAKS

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż po kilkunastu miesiącach od powstania pomysłu w końcu wypracowaliśmy formułę funkcjonowania Otwartej Akademii Kuratora Społecznego. To projekt, w którym chcemy zwrócić naszą uwagę na kuratorów społecznych. Od samego początku funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, kuratorzy społeczni pełnili w niej bardzo ważną rolę. Były lata, gdy nie było kuratorów zawodowych i to kuratorom społecznym zawdzięczaliśmy ciągłość historyczną kurateli sądowej. Choć poziom uzawodowienia kurateli sądowej w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie rośnie, nadal kuratorzy społeczni stanowią istotne wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości. Obecnie w okręgu wrocławskim zadania na rzecz sądów wykonuje 680 kuratorów społecznych. W ramach Akademii będziemy szkolić kuratorów społecznych, podnosić ich kompetencje, wzmacniać tożsamość i rolę w  polskim wymiarze sprawiedliwości. Zajęcia będą miały charakter wykładowy i warsztatowy. W ich trakcie będziemy odnosić się do casusów i doświadczeń uczestników Akademii. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Partnerem projektu są Fundacja Dom Pokoju i Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W I. edycji Akademii udział weźmie 26 kuratorów społecznych. Liczba zgłoszeń była dwukrotnie większa. Jeśli projekt spełni pokładane w nim nadzieje, przewidujemy jego kolejną edycję.

otwartaakademiakuratora społecznego-2Zapisz się do newslettera