1. rocznica naszego udziału w Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

W dniu 23 września trzyosobowa delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w konferencji Udział sędziego w debacie publicznej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA z okazji 1. rocznicy istnienia Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Stowarzyszenie FRONTIS jest jednym z sygnatariuszy – założycieli Porozumienia. Konferencja miała miejsce w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie. Rozpoczęła się od przedstawienia sprawozdania z działalności Porozumienia, co uczynił sekretarz dr Paweł  Skuczyński. Głos zabrał też Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski, który zapewnił, że obejmująca przewodnictwo w Porozumieniu Rada będzie się starała godnie kontynuować to, co wypracowało swoim przewodnictwem Stowarzyszenie IUSTITIA. Padła też deklaracja przygotowania przez Porozumienie Kongresu Prawników Polskich, który ma być w swoich założeniach ukierunkowany na obywatela i jego potrzeby. Porozumienie w najbliższym czasie będzie podejmować działania wspierające edukację prawną, łatwiejszy dostęp do pomocy prawnej dla osób wykluczonych społecznie, tworzenie przyjaznych procedur prawnych, czytelnych dla szerokiego grona obywateli. Więcej informacji nt. konferencji można znaleźć tutaj.Zapisz się do newslettera