START

Zakładając nasze stowarzyszenie ustaliliśmy, że będą w nim obowiązywać konkretne wartości.

Chcemy być przyjaźni, szczerzy, otwarci i kreatywni. Zamierzamy łączyć a nie dzielić.

Nigdy nie odwracamy się od ludzi. Każdy człowiek ma przyrodzoną godność. Staramy się chronić w nim to, co najpiękniejsze.

Zależy nam na aktywnym udziale w przestrzeni społecznej. Chętnie włączamy się w projekty, gdzie nasza wiedza i doświadczenie mogą być pomocne.

Jesteśmy nastawieni na rozwój. Wszelkie trudności i słabości traktujemy jako szansę zmiany na lepsze.

Szukamy tego, co wspólne. Nie angażujemy się politycznie. Wspieramy dialog. Pomagamy sobie wzajemnie.

Projekty

Tworzone przez nas projekty stwarzają kuratorom sądowym możliwość pozyskania dodatkowych narzędzi pracy, które pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby adresatów ich oddziaływań. Dzięki nim jesteśmy skuteczniejsi. W zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości pozwala nam to reagować na wyzwania współczesności. Aktualnie realizujemy projekty: Włączamy kulturę, Okno na świat i Otwarta Akademia Kuratora Sądowego. Prowadzimy portal o kuratorskiej służbie sądowej Kurator.info. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza stworzyliśmy portal pomocy postpenitencjarnej codalej.info (obecnie już nie będąc w niego zaangażowanymi) Byliśmy strategicznym partnerem Fundacji Jubilo w projekcie Odkluczanie. Współpracujemy z Fundacją Dom Pokoju w obszarze promocji mediacji oraz wspieramy program na rzecz Romów i Romni rumuńskich. Włączamy się w program edukacji prawnej organizowany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Wspieramy MiserArt i Fundację Podaj dalej. Jesteśmy parterem Stowarzyszenia Kobietostan w niezwykle ambitnym projekcie Centrum Sztuki Osadzonych realizowanym na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu. Współtworzyliśmy koncepcję Wrocławskiego Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.  Nasi członkowie uczestniczą w pracach Zespołu na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej przy Prezydencie Wrocławia, który przygotował Wrocław do pozyskania statusu pierwszego polskiego Miasta Sprawiedliwości Naprawczej. Jesteśmy też aktywni w międzynarodowym projekcie Restorative Justice. Strategies for Change, którego celem jest promocja Rekomendacji Rady Europy dot. sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych. W EFRJ udzielamy się w grupach roboczych dedykowanych miastom sprawiedliwości naprawczej i sprawiedliwości naprawczej w szkołach.   

Konferencje i szkolenia

Na konferencjach i szkoleniach spotykamy ekspertów, od których uczymy się, jak efektywniej pracować. Nasza praca musi opierać się na rzetelnej wiedzy. Weryfikujemy także efekty naszych działań konfrontując je z opiniami naukowców. Do organizacji konferencji zapraszamy ośrodki akademickie i stowarzyszenia branżowe. W kwietniu 2015 roku zrealizowaliśmy konferencję Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi. W lutym 2016 roku wspólnie z Katedrą Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sądem Okręgowym we Wrocławiu zrealizowaliśmy z kolei konferencję Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce. Wspólnie z Zakładem Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego organizowaliśmy interdyscyplinarne seminaria naukowe. W 2018 roku zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję 99. What works? Kuratorska służba sądowa w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy. Było to jedno z największych wydarzeń w historii polskiej kurateli, w którym wzięło udział ponad 30 prelegentów i 500 uczestników. W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę na jubileusz polskich kuratorów sądowych pokazując ich dokonania i potencjał. Cały czas można zajrzeć na stronę tej konferencji. Zapraszamy: www.konferencja.wroclaw.pl. W czerwcu 2017r. wspólnie z kooperatywą TODO CONCEPT zorganizowaliśmy czterodniowe certyfikowane szkolenie dla 32 kuratorów zawodowych z metody Treningu Zastępowania Agresji. Poprowadziły je Kelli Parcher i Shanon Burns z Centrum Przeciwko Prześladowaniu i Przemocy w Stanie Waszyngton (USA) – cenione w świecie specjalistki w zakresie programów pracy z osobami z grupy średniego i wysokiego ryzyka, w tym zwłaszcza z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. We wrześniu 2019r. byliśmy zaangażowani w organizację konferencji szkoleniowej dla ponad 500 kuratorów zawodowych apelacji wrocławskiej z metody Dialogu Motywującego, które poprowadzili dr David Prescott – certyfikowany trener International Center for Clinical Excellence wraz z Dominikiem Meinhart-Burzyńskim z PIDM. Wydarzenie to było preludium do wdrożenia metody dialogu motywującego jako jednego z narzędzi pracy dla grupy ponad 50 kuratorów zawodowych z okręgu wrocławskiego.

Integracja

Staramy się wzmacniać przyjazne relacje między sobą i naszymi partnerami. Dlatego organizujemy wyjazdy integracyjne, uczestniczymy w zawodach sportowych, organizujemy bale kuratorskie. Chcemy w naszym stowarzyszeniu czuć się bezpiecznie i budować atmosferę wzajemnego zaufania i wsparcia.

Wizerunek

Staramy się działać w duchu strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. Jesteśmy zorientowani na potrzeby obywateli, zwłaszcza tych najsłabszych, zagrożonych przemocą, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wspieramy lokalny system bezpieczeństwa publicznego. Edukujemy prawnie. Zależy nam na pozytywnym wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce i poprawie zaufania obywateli do sądów.

Osoba to płynny proces, nie stały i statyczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilość cech.

Carl Rogers

Honorata Czajkowskaprezes

Grzegorz Miśtawiceprezes

Aleksander Samekwiceprezes

Patrycja Pysnosekretarz

Dawid Domatowiczskarbnik


buy xanax no prescription

Alicja Czeszykczłonkini zarządu

Maciej Boguckiczłonek zarządu

Ilona Polańskakomisja rewizyjna

Anna Zielińskakomisja rewizyjna

Monika Kłonicakomisja rewizyjna

Show Map

Zapisz się do newslettera