START

Zakładając nasze stowarzyszenie ustaliliśmy, że będą w nim obowiązywać konkretne wartości.

Chcemy być przyjaźni, szczerzy, otwarci i kreatywni. Zamierzamy łączyć a nie dzielić.

Nigdy nie odwracamy się od ludzi. Każdy człowiek ma przyrodzoną godność. Staramy się chronić w nim to, co najpiękniejsze.

Zależy nam na aktywnym udziale w przestrzeni społecznej. Chętnie włączamy się w projekty, gdzie nasza wiedza i doświadczenie mogą być pomocne.

Jesteśmy nastawieni na rozwój. Wszelkie trudności i słabości traktujemy jako szansę zmiany na lepsze.

Szukamy tego, co wspólne. Nie angażujemy się politycznie. Wspieramy dialog. Pomagamy sobie wzajemnie.

Projekty

Tworzone przez nas projekty stwarzają kuratorom sądowym możliwość pozyskania dodatkowych narzędzi pracy, które pozwalają lepiej odpowiadać na potrzeby adresatów ich oddziaływań. Dzięki nim jesteśmy skuteczniejsi. W zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości pozwala nam to reagować na wyzwania współczesności. Aktualnie realizujemy projekty: Włączamy kulturę, Okno na świat i Otwarta Akademia Kuratora Sądowego. Prowadzimy portal o kuratorskiej służbie sądowej Kurator.info. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza prowadzimy portal pomocy postpenitencjarnej codalej.info. Szukamy finansowania dla projektu eVo+Nastaw się na więcej!

Konferencje

Na konferencjach spotykamy ekspertów, od których uczymy się, jak efektywniej pracować. Nasza praca musi opierać się na rzetelnej wiedzy. Weryfikujemy także efekty naszych działań konfrontując je z opiniami naukowców. Do organizacji konferencji zapraszamy ośrodki akademickie i stowarzyszenia branżowe. W kwietniu 2015 roku zrealizowaliśmy konferencję Prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi. W lutym 2016 roku wspólnie z Katedrą Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Sądem Okręgowym we Wrocławiu zrealizowaliśmy z kolei konferencję Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce. Wspólnie z Zakładem Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego organizowaliśmy interdyscyplinarne seminaria naukowe. Aktualnie pracujemy nad dużą międzynarodową konferencją z okazji jubileuszu kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Zapraszamy na stronę www.konferencja.wroclaw.pl

Integracja

Staramy się wzmacniać przyjazne relacje między sobą i naszymi partnerami. Dlatego organizujemy wyjazdy integracyjne, uczestniczymy w zawodach sportowych, organizujemy bale kuratorskie. Chcemy w naszym stowarzyszeniu czuć się bezpiecznie i budować atmosferę wzajemnego zaufania i wsparcia. Zorganizowaliśmy dotąd dwa bale kuratorskie i jedno ognisko. Uczestniczymy regularnie w Memoriale im. sędziego Tadeusza Szewioły. Organizujemy też wizyty studyjne.

Wizerunek

Staramy się działać w duchu strategii modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020. Jesteśmy zorientowani na potrzeby obywateli, zwłaszcza tych najsłabszych, zagrożonych przemocą, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wspieramy lokalne systemy bezpieczeństwa publicznego. Edukujemy prawnie. Zależy nam na pozytywnym wizerunku Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce i poprawie zaufania obywateli do sądów.

Szanowny Czytelniku, zwracam się do Ciebie jako socjolog młodzieży oraz wieloletni realizator i autor własnych projektów profilaktyczno-prewencyjnych i resocjalizacyjno-rewalidacyjnych, gdyż ze zdziwieniem odnotowałem, że jest ktoś lepszy ode mnie, bardziej pomysłowy i rzutki w pracy z młodzieżą z obszarów ryzyka socjalizacyjnego. Prawdopodobnie nawet nie podejrzewasz jaki potencjał drzemie w pomyśle z jakim się pojawia, a jednocześnie jaka gorliwość i zapał w tworzeniu nowej jakości pracy z młodymi charakteryzuje ten Zespół. Z uwagi na to, że dane mi było konsultować Ich projekt animowania ulicznego młodzieży zmarginalizowanej pn. eVo+ Nastaw się na więcej!, uznaję za słuszne zachęcić Cię do wsparcia tego projektu wszelką możliwą i leżącą w Twojej gestii pomocą.

Jacek Kurzępadr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Honorata Czajkowskaprezes

Grzegorz Miśtawiceprezes

Aleksander Samekwiceprezes

Patrycja Pysnosekretarz

Dawid Domatowiczskarbnik

Ilona Kądziołkakomisja rewizyjna

Anna Zielińskakomisja rewizyjna

Monika Kłonicakomisja rewizyjna

Show Map

Zapisz się do newslettera